1. INLEDNING

Denna informationstext förklarar hur 55Plus AB samt din lokala Franchisetagare hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Informationen vänder sig till dig som

 • Är kund hos oss genom beställning utav våra tjänster.
 • Söker jobb eller andra samarbeten med oss.
 • Anmäler sitt intresse för att bli Franchisetagare.
 • Besöker vår hemsida eller våra plattformar i sociala medier.
 • Deltar i våra marknadsaktiviteter eller kundundersökningar.
 • På annat sätt kommunicerar med oss, exempelvis genom kundtjänst eller via våra franchisetagare.
 • Inhämtar information gällande RUT/ROT.

 

Din integritet är viktig för oss. Därför är vi angelägna om att dina personuppgifter som insamlats och lagrats hanteras på ett säkert och tryggt sätt och i enlighet med rådande lagstiftning.

Vi uppmuntrar dig att läsa igenom denna informationen noggrant. Om du har några frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter så är du välkomna att kontakta oss via Kontaktuppgifter finns i slutet av denna text.

 

 1. VAD ÄR PERSONUPPGIFTER?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (dvs. tillsammans med andra uppgifter) kan kopplas till dig, t ex namn, bild, adress, personnummer, IP-adress eller fastighetsbeteckningar.

 

 1. VILKA PERSONUPPGIFTER HANTERAR VI OM DIG OCH VARFÖR?

I det här avsnittet förklarar vi hur dina personuppgifter används för att vi ska kunna ge dig den bästa upplevelsen och tjänsten.

 

3.1 När du köper våra tjänster

När du köper tjänster från oss, hanterar vi följande uppgifter som du själv lämnar till oss:

 • Ditt namn (och namn på eventuella sambor), din adress och dina kontaktuppgifter för att vi ska kunna utföra uppdraget.
 • Ditt personnummer, för att exempelvis kunna ge RUT/ROT-avdrag.
 • Din fastighetsbeteckning i de fall de krävs för ROT-avdrag.
 • Uppgifter om dina tidigare beställningar för att kunna erbjuda bättre service.
 • Uppgifter om behov av ledsagning eller annan assistans som kan behövas för att förbättra vår tjänst till er.
 • Uppgifter om betalning och betalningshistorik.
 • På nya / äldre återkommande kunder görs en kreditupplysning innan jobbet utförs. Detta belastar ej din credit-score.

 

Utöver detta använder vi SPAR för att komplettera de uppgifter du själv ger oss för att kunna utföra tjänsten hos dig. De uppgifter vi kan hämta är:

 

 • Ditt namn (och namn på eventuella sambor), din adress och dina kontaktuppgifter för att vi ska kunna utföra uppdraget.
 • Ditt personnummer, för att exempelvis kunna ge RUT/ROT-avdrag.

 

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Identifiera dig som köpare av tjänsten.
 • Kunna utföra tjänsten på ett bra sätt.
 • Kunna sköta administrationen för ditt RUT/ROT-avdrag vid köp av våra tjänster.
 • För att upptäcka och förhindra bedrägerier i samband med beställningar från oss.
 • Hantera och leverera det du har köpt i enlighet med våra köpevillkor, t ex genom att tillhandahålla den tjänst du köpt.
 • Meddela dig (via brev, SMS, e-post, telefon, eller liknande elektronisk kommunikation) om förändringar i tjänsten, förändringar eller ombokningar.
 • Marknadsföra våra tjänster och produkter, t ex via e-post och sms.
 • Ta fram statistik över inköp i syfte att förbättra våra tjänster.

 

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i fullgörande av avtal när vi tillhandahåller tjänsten, med stöd av intresseavvägning när vi har ett berättigat intresse att använda dina uppgifter för statistik och för att marknadsföra våra tjänster, säkerställa betalning och förhindra bedrägerier, samt med stöd i en rättslig skyldighet för hantering av avregistreringsinställningar.

Lagringstid: Vi sparar uppgifter om dig upp till 12 månader efter utfört uppdrag bland annat som underlag för eventuella reklamationer. Undantag för detta finns dock då reklamationstiden är längre eller informationen krävs för att fylla rättsliga krav såsom bokföringslagen.
3.2 När du kommunicerar med oss

Du kan välja att kommunicera med Vi på flera olika sätt, t.ex. via sociala medier, via hemsidan, samtal och mail med vår kundtjänst.

När du kommunicerar med oss hanterar vi uppgifter som du själv lämnar till oss t ex:

 • Namn och kontaktuppgifter.
 • Information om din synpunkt, fråga eller ärende.

 

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Besvara frågor och hantera ditt ärende, t ex avhjälpa fel eller hantera klagomål.
 • Leverera efterfrågad information.
 • Förbättra våra tjänster och den information som vi lämnar och publicerar via vår hemsida.

 

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter för vårt och ditt berättigade intresse att hantera ditt ärende (intresseavvägning).

Lagringstid: Vi sparar dina personuppgifter i upp till 12 månader efter avslutat ärende för att säkra spårbarhet i din kommunikation med oss. Undantag för detta finns dock då kommunikationen avser reklamation. Och reklamationstiden är längre eller informationen krävs för att fylla rättsliga krav kring detta.

 

3.3 När du deltar i marknadsaktiviteter eller kundundersökningar

I samband med marknadsaktiviteter (föreläsningar, tävlingar, kampanjer, etc.) eller i samband med kundundersökningar (enkäter och intervjuer per telefon eller via paneler) hanterar vi de uppgifter som du lämnar till oss, inklusive namn och kontaktuppgifter.

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Administrera marknadsaktiviteten eller kundundersökningen, inklusive att återkoppla till dig.
 • Skapa reportage och annat material för publicering på vår hemsida och sociala medier.
 • Informera om och erbjuda dig nya marknadsaktiviteter och kundundersökningar.
 • Ta fram statistik från marknadsaktiviteter och kundundersökningar, i syfte att förbättra våra tjänster.

 

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter för vårt och ditt berättigade intresse som beskrivs ovan (intresseavvägning) och med stöd i fullgörande av avtal vid administration av tävlingar. Om vår behandling kräver ditt samtycke, kommer vi att inhämta ditt samtycke innan behandlingen påbörjas.

Lagringstid: Vi sparar som utgångspunkt dina personuppgifter i 3 månad efter avslutad aktivitet.

 

3.4 När du använder vår hemsida

När du besöker vår hemsida hanterar vi:

 • Uppgifter om hur du integrerar med och använder vår hemsida, t ex vid förfrågan till Franchisetagare.
 • Information om dina besök på våra hemsidor, genom så kallade cookies.

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Tillhandahålla digitala verktyg och tjänster.
 • Ge dig support när du har tekniska problem.
 • Underhålla, testa och förbättra våra digitala verktyg och tjänster.
 • Upptäcka och förhindra säkerhetsangrepp, t ex virusattacker.

Utöver detta använder vi en tredje-parts analystjänst som heter Google Analytics för att följa hur många besök och hur du som användare använder vår webbplats. Syftet är att optimera vår webbplats så den är så enkel som möjligt för dig att använda. Denna tjänst sparar data i USA och vi informerar härmed att din IP-adress och webbläsaruppgifter skickas till Googles servrar i USA för att sammanställa statistik för vår webbplats. Vi har hos Google inaktiverat så mycket insamling vi kan för att inte samla in data i onödan. Vi använder även en enklare statistiktjänst som heter Statcounter och som också samlar in data i mindre detalj där vi kan se hur många besökare vi har haft de senaste månaderna. Här sparas IP-adress och vilka sidor som användaren besöker.

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter med stöd av intresseavvägning för våra berättigade intressen att underhålla, testa och förbättra våra digitala verktyg och tjänster.

Lagringstid: Vi sparar dina personuppgifter i 14 månad efter du har använt våra digitala kanaler.

3.5 När vi har en skyldighet enligt lag

Utöver vad som beskrivs i punkterna ovan hanterar vi i vissa fall dina personuppgifter när vi är skyldiga enligt lag, t ex på grund av vår bokföringsskyldighet eller vid begäran från myndighet.

Rättslig grund: När vi hanterar dina personuppgifter på grund av att vi är skyldiga enligt lag gör vi det med stöd i en rättslig skyldighet.

 

3.6 När du söker anställning hos oss

När du ansöker om anställning hos oss, hanterar vi följande uppgifter som du själv lämnar till oss:

 • Ditt namn, din adress och dina kontaktuppgifter, ditt personnummer, CV och referenser.
 • Information om dina besök på våra hemsidor, genom så kallade cookies.

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Kunna hantera din förfrågan
 • Ge dig support när du har tekniska problem.
 • Underhålla, testa och förbättra våra digitala verktyg och tjänster.
 • Upptäcka och förhindra säkerhetsangrepp, t ex virusattacker.

 

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter med stöd av intresseavvägning för våra berättigade intressen att underhålla, testa och förbättra våra digitala verktyg och tjänster.

Lagringstid: Vi sparar dina personuppgifter i 6 månad efter du har använt våra digitala kanaler.

 

3.7 När du ansöker om att bli Franchisetagare hos oss

När du besöker vår hemsida hanterar vi:

 • Uppgifter om hur du integrerar med och använder vår hemsida, t ex vid förfrågan till Franchisetagare.
 • Information om dina besök på våra hemsidor, genom så kallade cookies.

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Kunna hantera din förfrågan
 • Ge dig support när du har tekniska problem.
 • Underhålla, testa och förbättra våra digitala verktyg och tjänster.
 • Upptäcka och förhindra säkerhetsangrepp, t ex virusattacker.

 

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter med stöd av intresseavvägning för våra berättigade intressen att underhålla, testa och förbättra våra digitala verktyg och tjänster.

Lagringstid: Vi sparar dina personuppgifter i 6 månad efter du har använt våra digitala kanaler.

 

 

 1. HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter lagras bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas eller avidentifieras dina uppgifter på ett säkert sätt, så att de inte längre kan kopplas till dig. Läs mer om hur länge vi sparar dina uppgifter ovan under respektive avsnitt i kapitel 3.

 

 1. TILL VEM LÄMNAR VI UT DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi säljer aldrig dina uppgifter till en tredje part. Vi kan dock komma att lämna ut dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare:

 • Leverantörer, både inom och utanför EU/EES, som t ex tillhandahåller IT-tjänster, hanterar kundserviceärenden eller utför betalningsförmedling och kreditupplysningar för vår räkning.
 • Om du köper tjänsten genom företagsavtal kan uppgifter om köphistorik komma att lämnas ut till företaget vi har ett avtal med (oftast din arbetsgivare).
 • Andra mottagare när det följer av lagkrav, annan författning eller myndighetsbeslut.

 

Mottagare som hanterar personuppgifter för vår räkning ska alltid ingå ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal med oss i syfte att vi ska kunna säkerställa att dina uppgifter hanteras på korrekt och säkert sätt. Om vi använder leverantörer som hanterar dina personuppgifter för vår räkning utanför EU/EES, vidtar vi särskilda skyddsåtgärder, t ex tecknar avtal som inkluderar de standardiserade modellklausuler för dataöverföring som antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats.

När dina personuppgifter delas med en mottagare som är självständigt personuppgiftsansvarig, t ex en myndighet eller en bank, gäller mottagarens integritetspolicy och information om personuppgiftshantering.

 

 1. HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Din integritet är viktig för oss och därför sätter vi säkerheten i fokus. Vi vidtar åtgärder för att skydda dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen samt etablerade riktlinjer för informationssäkerhet. Detta innebär att vi har rutiner och regler kring dataskydd, t ex att vi skickar dina uppgifter på ett säkert sätt och säkrar att personalen endast har tillgång till de uppgifter de behöver för att utföra sitt arbete. Vi loggar dessutom händelser i våra IT system och arkiverar data utan sökbarhet när dina personuppgifter måste lagras en längre period (t ex enligt bokföringslagen).

 

 1. DINA RÄTTIGHETER

Du har vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen. Om du vill nyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna i nästa avsnitt.

 • Tillgång till dina personuppgifter– du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och ett utdrag över vilka uppgifter som behandlas.
 • Begära rättelse– du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
 • Begära att raderas– du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter borttagna.
 • Invända mot behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse och mot behandling för direktmarknadsföring– du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter eller att behandlingen begränsas.
 • Rätt till dataportabilitet –du har rätt att kräva att personuppgifter flyttas från oss till ett annat företag, myndighet eller organisation. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

Om du vill veta mer om dataskyddslagstiftningen och dina rättigheter kan du läsa mer här http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32016R0679

Om du skulle anse att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen ber vi dig att kontakta oss, se avsnittet kontaktuppgifter nedan. Du har även rätt att klaga till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

 

 1. HUR DU MOTSÄTTER DIG ELEKTRONISK DIREKTMARKNADSFÖRING

Vi kan komma att använda din e-postadress eller mobilnummer för direktmarknadsföring. Om du inte vill att vi använder din e-postadress eller mobilnummer för direktmarknadsföring är du välkommen höra av dig så inför vi en så kallad reklamspärr för dina uppgifter.

Kontakta oss i så fall enligt följande:

 • Anmälan om reklamspärr görs till gdpr@femtiofem.se. Glöm inte att uppge namn, adress samt person-/organisationsnummer.
 • Det går också att följa den länk som finns längst ned i eventuell e-post från oss och ange vilken marknadsföring du inte vill ha så införs automatiskt en reklamspärr.

 

 1. KONTAKTUPPGIFTER

55Plus AB (org. Nr 556727-4690) är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter hanteras, kontakta oss genom en skriftlig egenhändigt undertecknad begäran som skickas till:

 

55Plus AB
att. Personuppgiftshantering
Mörsaregatan 11A
254 66 Helsingborg

I brevet önskar vi att du uppger ditt namn, adress, e-post, telefonnummer samt personnummer i tillägg till ditt ärende. Bifoga även en kopia av din legitimation. Svar kommer att skickas till din folkbokföringsadress.

 

 1. UPPDATERINGAR AV INFORMATIONSTEXTEN

Denna informationstext uppdaterades senast den 24 maj 2018 och kan komma att ändras.