Arbeta hos 55Plus i Hörby

Våra medarbetare har både livs- och yrkeserfarenhet och det är någonting som våra kunder uppskattar! Det handlar om att vi får ett förtroende som vi också förvaltar väl. Medarbetarna jobbar för att det är roligt och arbetsglädjen bidrar också till en positiv och trevlig stämning när man arbetar.

55Plus kändes som ett bra val när jag blev intresserad av att starta upp en egen verksamhet. Under mitt yrkesliv har jag haft mycket personalansvar och har alltid uppskattat erfarna medarbetare som går att lita på. Jag har vuxit upp på landet och har även erfarenhet av att sköta lantbruk. Jag har också utbildat servicetekniker, och på så sätt har jag fått kontakt med service- och underhållsområdet.

Kontakta gärna mig idag så berättar jag mer om hur vi kan underlätta vardagen för dig!

Anette Steen
Verksamhetsansvarig och franchisetagare i Hörby

 

Bli medarbetare

Lön
När du arbetar hos oss så har du en fast timlön, som baseras på din kompetens och uppdragets karaktär. Självklart är din lön och semesterersättning avtalsenliga. Lönen betalas ut månadsvis i efterskott där utbetalning sker den 25:e varje månad. En lönespecifikation skickas hem till dig några dagar innan utbetalning.

Körersättning
Körersättning utgår när du tar dig till och från samt mellan kunderna. Ersättningen utgår från skatteverkets regler, mer information finns på Skatteverkets hemsida.

Försäkring och personlig säkerhet
Som anställd hos 55Plus är du försäkrad under uppdrag, samt under resa till och från arbete, genom vår försäkring hos Fora som täcker utlägg i samband med skador. Anställningen hos 55Plus är en timanställning och därför ges ingen ersättning för utebliven intäkt. Det är viktigt att notera att du som medarbetare alltid kan tacka nej till ett uppdrag. Utöver försäkringen hos Fora, så har vi en sak- och ansvarsförsäkring hos IF som täcker skador upp till 10 miljoner kronor.

För oss är det en självklarhet att våra medarbetare kommer hem hela och glada efter sin arbetsdag så därför har vi löpande utbildningar i hur våra tjänster utförs på ett säkert och bra vis.

Jobbskatteavdrag
Du får en skattereduktion för arbetsinkomst, jobbskatteavdrag, på dina arbetsinkomster
Jobbskatteavdraget är inräknat i Skatteverkets skattetabeller som arbetsgivaren använder i samband med löneutbetalningar. Du behöver alltså inte själv ansöka om avdraget.
Storleken på jobbskatteavdraget beror på hur stora dina arbetsinkomster är och om du är över eller under 65 år vid inkomstårets ingång.

Mer information och skattetabeller finner du här.