Hur beskär man sina träd på bästa sätt? 55Plus tipsar…

Tiden för beskärning av träd står för dörren och är du på gång att ta fram verktygen och gå på dina träd kanske det är bra att repetera vad som gäller för att få bästa resultat. Här nedan tipsar vi dig i trädbeskärningens konster.

De flesta som beskär sina träd väljer att ta hjälp av företag med kunnig och erfaren personal. Visste du att vi på 55Plus har trädbeskärare på över 40 orter i Sverige…

Sex grundprinciper gällande beskärning

Det är viktigt att följa vissa viktiga principer när man beskär träd.

  1. Först och främst bör man alltid följa den grundläggande trädvårdsprincipen – som säger att beskärningar bör utföras endast då det är nödvändigt för att upprätthålla trädets hälsa. Det är viktigt att göra detta för att förhindra överbeskärning och skada på trädet.
  2. För det andra bör man alltid se till att ha tillräckliga verktyg för jobbet. Det är viktigt att säkerställa att beskärningen utförs korrekt och att trädet inte skadas.
  3. För det tredje bör man endast beskära när trädet är torrt. Det är viktigt att undvika att beskära när trädet är fuktigt eftersom det kan leda till att det blir infekterat.
  4. För det fjärde bör man alltid se till att ta bort skadade eller döda grenar först. Detta är viktigt för att förhindra att skadliga mikroorganismer kan sprida sig till andra delar av trädet.
  5. För det femte bör man alltid ta bort grenar som växer inåt, eftersom dessa kan skada trädets hälsa.
  6. Slutligen bör beskärningar utföras på rätt tidpunkt. För det mesta bör du beskära dina träd under lågsäsong eller efter skörden. På så sätt kan trädet fokusera på att läka och återhämta sig istället för att försöka växa.

Varför beskär man träden?

Att beskära träd är en viktig del av trädvård. Om träden beskärs regelbundet och på rätt sätt kan de växa på ett hälsosamt sätt, få bättre luftcirkulation och förhindra skador orsakade av stormar och vind.

Man bestämmer vilken typ av beskärning som är lämplig för trädet. Det finns fyra typer av beskärningar: jämna, rensning, formning och föryngring. Jämna beskärningar tar bort alla grenar som har större diameter än den som är föreskriven för trädet. Rensning innebär att man tar bort alla döda, skadade eller sjuka grenar. Formning innebär att man tar bort grenar som är i vägen för en önskad form. Föryngring innebär att man tar bort de äldsta och största grenarna för att göra plats för nya skott.

Vilka verktyg används vid beskärning?

När du identifierat vilken typ av beskärning som behövs ska du välja rätt verktyg. För kraftigare grenar krävs en åkbräda eller stegar för att komma åt. För mindre grenar kan du använda en loppett eller en trädgårdssax. När grenarna är klippta bör du använda en snörsax för att ta bort torra eller överflödiga grenar.

Slutligen bör du se till att följa alla lokala lagar och regler när det gäller trädbeskärning. I vissa områden är det förbjudet att beskära träd utan tillstånd eller att beskära träd som inte är dina. Ditt lokalkontor hjälper dig gärna med allt runt omkring trädbeskärningen.

Genom att följa dessa råd kan du säkert beskära dina träd på bästa sätt. Att sköta om träd är en viktig del av att upprätthålla miljön och förhindra skador.

Dags att köra igång… eller?

Känner du att tipsen ovan känns svåra eller tunga? Du är inte ensam.

Varje år får vi kontakt med många husägare som behöver hjälp med trädbeskärningen. Du är också välkommen till oss – få tid till annat och låt oss hjälpa dig i trädgården i år. Skicka in en förfrågan här nedan så tar vi kontakt med dig inom kort!

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.